Zwroty i reklamacje

Reklamacje dotyczące Towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, czyli funkcjonowania Sklepu Internetowego.

Jeżeli Towar ma wadę Klient uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar na wolny od wad, albo usunie wadę. Ponadto, jeżeli Towar ma wadę Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

Jeżeli Kupującym jest Konsument może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta będącego

Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

Jeżeli Klient złoży którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w ustępach poprzedzających, a Sprzedający nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że oświadczenie Klienta zostało uznane przez Sprzedającego za uzasadnione.

W celu sprawniejszego rozpatrzenia reklamacji, jej zgłoszenie może zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu dostępnym na pod adresem info@medverita.com zawierającym:

  • imię i nazwisko (nazwę) Kupującego
  • numer zamówienia;
  • opis niezgodności Towaru z umową bądź rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego;
  • datę zakupu.

Reklamacje można składać mailowo na adres e-mail: bądź na adres: info@medverita.com Paulina Schroeder Boutique, ul. Stroma 6/2 30-521 Kraków.

W przypadku uznania reklamacji Sprzedający zwróci Klientowi koszt odesłania wadliwego Towaru na adres Sprzedającego.

W sytuacji uszkodzenia Towarów w transporcie przez Sprzedający prosi o sporządzenie w obecności kuriera protokołu uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformowanie Sprzedającego o zaistniałym fakcie mailowo pod adresem e-mail: info@medverita.com. Jeżeli charakter uszkodzenia wskazuje, iż do jego powstania doszło w trakcie transportu, brak sporządzenia wspomnianego protokołu uszkodzenia może stanowić podstawę nieuwzględnienia roszczeń skierowanych przez Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium